ÖNE ÇIKANYAŞAM

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?
974Görüntülenme

Son günlerde Marmara Denizi’ni müsilaj yani diğer adı ile deniz salyası kapladı ve Marmara Denizi’nin geldiği son durum hepimizi üzdü. Bir çok kişi tarafından Marmara Denizi’nin son hali merak edilmektedir. Ayrıca müsilaj nedir, Marmara Denizi salyası neden oldu gibi bir çok soruda merak edilenler arasındadır. Alanında uzman çevre mühendisi ile birlikte hazırladığımız bu yazının  tüm sorularınıza cevap olacağını umuyoruz. Marmara Denizi ölüyor mu? Marmara Denizi’ne ne oldu merak ediyorsanız bu yazı tam size göre…

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?

Müsilaj nedir? Deniz salyası nedir?

Müsilaj bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan, sümüksü yapıda bir çeşit salgıdır. Bitkilerde kaktüs, keten tohumu gibi gıdalarda sıklıkla görülen su ve gıdanın depolanmasını sağlayan bir maddedir. Fakat Marmara Denizi’ni bu hale getiren şey mikroorganizmalardaki müsilaj salgısıdır.

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj neden oluşuyor?

Deniz, göl, baraj vb. alanlarda yaşanan ötrofikasyon, alg patlaması vb. sorunların iki temel sebebi bulunmaktadır.

 1. Organik yükün artması
 2. Sıcaklığın bu canlıların üremesi için en elverişli seviyeye ulaşması

Bu iki koşula bir üçüncü etken olan akıntı veya rüzgar gibi su hareketlerinin azlığı da eklendiğinde deniz salyası yada diğer adıyla müsilaj gözle görülür şekilde ortaya çıkar.

Müsilaj sakin yani karışmayan denizlerde oluşmaktadır. Denizin karışmaması demek denizde oksijenlenmenin uzun sürmesi veya çok az olması demektir. Bu ortamda kimi tek hücreli canlılar aşırı ürer ve mikroorganizmaların oksitlenmesi tamamlanmaz. Bunun sonucu olarak floglaşma yani topak topak kümelenerek bir araya gelme ve su yüzeyinde yüzme durumu gözlenir.

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?

Marmara denizi çevresinde yaşayan insan nüfusunun ve endüstrinin çokluğu fazla miktarda yüksek azot ve fosfor içerikli atık oluşumuna sebep olmaktadır. Mikroorganizmalar uygun sıcaklık bulduğunda bu azot ve fosforu besin kaynağı olarak görürler. Azot ve fosforu tüketmek için çoğalmaya devam ederler. Bu çoğalma kümelenmeye ve sümüksü kaygan bir yapı olan müsilajın oluşmasına sebep olur.

Müsilaj tehlikeli mi? Deniz salyası zararlı mı?

Deniz salyası sadece yüzeyde oluşmaz. Asıl oluşum deniz dibinde başlar. Denizin dibinde oluşan bu salgı kümeleri parçalanarak yüzeye çıkar. Yani müsilaj denizin dibinde daha çok ve ciddi miktarlarda bulunmaktadır.

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?

Müsilaj kümeleri parçalanıp yüzeye çıkabilmek için sudaki oksijeni kullanmaktadır. Bu durum ise deniz altındaki yaşamı ciddi şekilde tehdit etmekte ve balıkların ölümüne sebep olmaktadır. Ayrıca, müsilajın oluşumuna sebep olan bazı mikroorganizmalar toksin yani, zehirli maddeler içermektedir.  Bu toksinlerde balıkların ölümüne veya göç etmesine sebep olmaktadır.

Bu durum canlılarda ve biyoçeşitlilikte azalmaya sebebiyet vermektedir.Ayrıca, denizin ömrü kısalmaktadır. Bununla birlikte turizm kaynaklarını da olumsuz etkilemektedir.

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?

Denizde organik yük nasıl artar?

Sıcaklık ve denizin durgunluğu doğal sebeplere bağlıdır. Fakat organik yük artışı direk olarak insan kaynaklıdır.  Marmara Denizi çevresinde bir çok bölgenin atıkları arıtma tesisinde arıtma işlemine uğramadan denize verilmektedir.

Diğer bir deyişle, organik yük evsel  ve endüstriyel atıkların arıtılmadan direk denize deşarj edilmesi ya da derin deniz deşarjı yapılması ile artmaktadır.

Derin deniz deşarjı nedir?

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?

Atıksuyun sahilden belirli uzaklıkta deniz dibine boru ve difüzörlerle deşarj edilmesidir. Deşarj etmeyi atığı denize bırakmak olarak düşünebilirsiniz.

Bu deşarj işlemi sırasında denizin derinliklerine deşarj yapılarak atıksuyun yükselmesi ve ilerlemesi sırasında seyrelmesi amaçlanmaktadır. Bu seyrelme işlemi sayesinde bir bölgenin direk kirliliğe maruz kalması engellenir. Fakat seyreltme bir arıtma değildir. Kalıcı değil geçici bir çözüm sunmaktadır. Uzun süreçte Marmara Denizi’ndeki  gibi sorunlara sebep olmaktadır.

Marmara Denizi salyası neden oluyor? Müsilaj nedir?

Müsilaj nasıl geçer? Marmara Denizi salyası ne zaman geçer?

Müsilajdan kurtulmak için iklim koşullarının düzelmesi ve organik yükün azaltılması gerekmektedir. İklim koşullarına elimizden şu aşamada bir şey gelmediği için bizlerin odaklanması gereken nokta organik yükü bir an önce azaltmak olmalıdır.

Denizin hangi seviyede tahrip olduğuna bağlı olarak tam anlamıyla düzelmesinin az 2-5 yıl arasında sürmesi beklenmektedir.

Müsilaj ve etkilerinin azaltılmasına ilişkin acil eylem planı

Deniz salyası ile başa çıkmak için bu aşamada acil eylem planları hazırlanmakta ve olası çözümler yetkililerce görüşülmektedir. Bu planın içerisindeki maddelerden bazıları şunlardır;

 • Atıksuların tamamının ileri biyolojik arıtılması yapıldıktan sonra derin deniz deşarjı yapılması
 • Marmara Denizi etrafındaki derin deniz deşarjları, ön arıtmalar ve endüstriyel atıksu arıtma tesisleri ile sanayi atıksularının en kısa sürede denetlenmesi
 • Endüstriyel ve kentsel atıksu arıtma tesisleri için atıksu geri kazanım sistemleri kurularak Marmara Denizi’ne deşarj edilen atıksu miktarının azaltılması
 • Karadeniz`e giren kirlilik yükü de artmaktadır. Bu sebeple, Karadeniz kıyısı boyunca kentsel atıksu arıtma tesisleri tarafından gerçekleştirilen derin deniz deşarjlarının da hem Karadeniz`de kirlilik yaratmamak hem de bu kirliliğin Marmara Denizi’ne akışına engel olmak için denetlenmesi
 • Ergene’den Marmara Denizi’ne deşarja acilen son verilmesi
 • Marmara Denizi’ndeki kirliliği direkt olarak artırıcı etkiye sahip dip tarama çamurlarını Marmara Denizi’ne dökmek yerine, çamurların karasal bertarafının yapılması
 • Dengeleme ve/veya dinlendirme bölümlerinde bulunan atıksu, oksijen bakımından olabildiğince zengin hale getirilmesi
 • Müsilajın oluşum kapasitesini, askıdaki katı madde ve yağ birleşiminin artırdığı düşünülürse, acil müdahale ile ön arıtma ve yağ tutucuların yüksek verimlilikte çalıştırılması
 • Baltalimanı, Kadıköy, Küçükçekmece gibi yerlerdeki ön arıtma tesislerinin (ön arıtma tesislerinde fosfor ve azot giderimi olmadığı için) biyolojik arıtma tesislerine çevrilmemesi
 • Arıtma tesislerinin doğru ve kurallara uygun bir şekilde işletilmesi

Yukarıda listelenmiş maddeler Marmara Denizi’nin ömrünü uzatacaktır. Fakat kesin çözüm olmayacaktır. Kesin çözüm için arıtma tesisi olmayan yerlerde biyolojik arıtma tesisleri inşaa edilmeli ve hem var olan tesisler hem de yeni kurulan tesisler kurallara uygun şekilde işletilmelidir.

Küçük dekorasyon fikirleri – Evinizin havasını değiştirin adlı yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Kadının Parıltısı

Bir cevap yazın